Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
kejt
kejt

Niewinni Czarodzieje

Lubię stare filmy nowej fali i longpleje. Lubię chmury. Lubię gładką skórę, zmysły... nie mogłabym zrezygnować z żadnego. Lubię wyczucie proporcji, symetrię i katalogi. Herberta, Waglewskiego i Kraków. Słowa i gestykulację. Świeżą, sztywną pościel. Uczucie błogości ciała i umysłu, spokój, który ogarnia kiedy słucham najpiękniejszych płyt na świecie. Wchłaniam opowieści i jazz. Lubię leniwe poranki z dobrą kawą i radiem. Schulza i Dostojewskiego. Reklamy w telewizji, dźwigi, koparki i duże amerykańskie ciężarówki. Zielona herbata jest dobra na wszystko. Lubię teatr i zgryźliwy cynizm połączony z dobrym gustem i szlachetną estetyką. Lubię rozszyfrowywać zawiłe zdania i etymologię. Humor Monty Pythona i Starszych Panów. Przystanek Alaska, Twin Peaks…

I właśnie tak, powoli poznawać będziesz wszystkie moje zachwyty.

kejt
5655 c54f
Reposted fromhistoriahisterii historiahisterii viadivi divi
7408 fec7

family photo

kejt
kejt
kejt
9024 4b70
Reposted fromneuroshimi neuroshimi viagruby gruby
kejt
kejt
5122 d43e 500
Reposted frompistachio pistachio viasavor savor
kejt
0526 c7a0
Reposted fromlenka024 lenka024 viaSombra Sombra
kejt
1 2
3 4
Reposted fromhalucine halucine viaSombra Sombra
kejt
8186 e546
Reposted fromKnucklePunch311 KnucklePunch311 viafurore furore
kejt
6013 b05e
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viaedcW edcW
8915 14e6 500

lizclimo:

christmas is coming. indulge. 

Reposted fromwonders- wonders- viaTeerea Teerea
kejt
8274 9f49
Reposted frompesy pesy viamarianna marianna
kejt
Zabawne "kolaże" Ekwadorczyka Javiera Pereza to doskonały dowód na potęgę ludzkiej wyobraźni. Z połączenia przedmiotów codziennego użytku i kilku prostych kresek powstaje zupełnie nowa jakość, nowy świat. Więcej prac tego ilustratora i dyrektora artystycznego znajdziecie na jego profilu instagramowym.
Reposted fromSZACHrajMAT SZACHrajMAT viamarianna marianna
8050 78eb
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamarianna marianna
kejt
1138 f78d
Reposted fromthiagoiglesias thiagoiglesias
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl